За по-малко от 15 минути общинските съветници в Поморие приеха бюджета на Общината за 2016 година. 14 гласуваха „За“, 6-ма се въздържаха и нито един не се обяви против предложената от местната администрация рамка.

„Благодаря Ви от мое име и от името на администрацията, че приехте бюджета. Надявам се, че тези, които се въздържаха, до края на годината ще се убедят, че това е реален бюджет и изразходваме правилно средствата. Надявам се, че през 2017 година новият бюджет ще бъде приет единодушно“, коментира кметът на Поморие Иван Алексиев.