От днес хората с доказан брой антитела могат да получават сертификат, удостоверяващ това. Новото удостоверение е разработено от „Информационно обслужване“, съобщиха от там. Подобен документ ще се издава на хората, които са си тествали антителата в лаборатория след 11 ноември, а резултатът им е със стойност над 150 BAU/ml. Удостоверенията ще могат да се изтеглят от интернет портала на националната здравно-осигурителна система.

Трябва да се въведат ЕГН, номер на лична карта и Национален референтен номер (НРН) на резултата от изследването. НРН може да бъде получено от лабораторията, направила изследването. На място може да бъде взето и самото удостоверение. Документът е валиден 90 дни от датата на направеното изследване и важи само на територията на България. С него няма възможност да се пътува зад граница.

Генерираното удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-Cov2, доказано чрез лабораторен тест е с различен формат от европейския модел на зелен сертификат. В документа се съдържат всички задължителни атрибути - QR код, номер на удостоверението, лични данни на лицето, начална и крайна дата на валидност, лабораторен резултат от изследването на антителата и номер на лабораторията или лечебното заведение, където е взета пробата.