Министерството на образованието и науката публикува вернтие отговори на теста от Националното външно оценяване по математика (НВО).

На него днес се явиха 52 108 четвъртокласници.

Отговорите можете да видите тук.

На днешното национално външно оценяване по математика се явиха 52 108 четвъртокласници.

Тестът бе от 25 задачи. От тях 18 са с избираем отговор, като се посочва един от три. Имаше 5 задачи с кратък свободен отговор, на които се записва само решението. Една задача е с разширен свободен отговор – изисква записване на решението и отговора. Текстовата задача е с три подусловия, за които се записват се решенията и отговорите за трите въпроса

Оценките от националното външно оценяване се изразяват в брой точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни. Дотогава ще станат ясни и резултатите от НВО по български език и литература.