Обсъждането на бюджета в Созопол да става в присъствието на прокурор. Това поискаха възмутени созополчани, след като разбраха, че голяма част от парите в бюджета ще отидат за разплащане на стари задължения.

От предвидени 5 млн. лева за капиталовата програма, 1 млн. са именно за разплащането на вече фактурирани разходи. Недоумение предизвика и фактът, че за миналата година петте паркинга на общината са декларирали оборот от 26 хил. лв. За това вече те няма да се развиват чрез публично-частно партньорство, а общината ще ги управлява самостоятелно.

Тази година Созопол трябва да плати и 1,2 млн лева от главница по кредити.

За какво все пак ще останат пари и как ще се стабилизира общината, очаквайте подробности!