По предложение на Министерския съвет и въз основа на конституцията Народното събрание удължи до 13 май извънредното положение заради разпространението на коронавируса у нас.

То бе въведено с решение на парламента на 13 март и първоначално беше до 13 април. "За" удължаването бяха 122 депутати, "против" - 47 , въздържаха се седем народни представители.


НС възложи на правителството да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация в съответствие с Конституцията. Не бяха приети двете еднакви предложения на БСП и на "Обединени патриоти" срокът да бъде до 30 април.


Според новите правила първо гласуваха депутатите от БСП, ДПС, "Воля" и независимите народни представители. След тях правото си на глас упражниха от ГЕРБ и "Обединени патриоти".

Да няма съдебна ваканция през 2020 г.,реши на първо четене парламентът. С текстовете изрично се предвижда сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионните договори да не спират.


С изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на длъжника се гарантира несеквестируем доход, не по-малък от минималната работна заплата, за да му бъде осигурен минимален стандарт на живот.

Източник: Дарик

Снимка:Glas.bg