Кметове от област Враца и ветеринарни лекари трябва да организират инвентаризация на животните в лични стопанства в населените места заради констатирано от Българската агенция по безопасност на храните огнище на болестта Африканска чума по свинете в област Пловдив, съобщиха от Областната администрация във Враца.

Мярката е част от Плана за действие, свързан с епизоотичната обстановка в страната и е обявена по време на извънредното заседание на Областната епизоотична комисия във Враца от директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във Враца д-р Цветелина Тодорова. На присъстващите е обяснено, че по време на инвентаризацията трябва да бъде изготвен и списък с имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти и в срок до седем работни дни от изготвянето му да бъде предаден в ОДБХ-Враца.

Съгласно Плана за действие до края на май кметовете трябва да направят събрания и да организират на местно ниво извършването на първоначална инвентаризация, повторната следва да бъде до 20 октомври. До тогава трябва да се извършват и клинични прегледи на животните, както и да бъде проследено спазването на мерките за биосигурност, на които трябва да отговарят личните стопанства.

На 22 март от БАБХ съобщиха за открито огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в землището на град Съединение, област Пловдив, където са установени изхвърлени трупове на домашни свине без идентификационна марка. Веднага са предприети действия, взети са проби за изследване и резултатът е бил положителен за болестта АЧС. Определена е трикилометрова предпазна зона около огнището и 10-километрова зона за наблюдение.

Източник: Дарик