Община Поморие подписа договорите за възлагане на обществена поръчка за извършване на обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на 7 блока в града.

Още в началото на месец февруари инженер-конструкторите и енергийните консултанти, които ще извършат обследването, ще посетят всеки  от блоковете и ще предпишат необходимите мерки, за да стане сградата здрава и топла. На база предписанията на конструкторите ще бъдат изготвени проектите за същинските ремонтни дейности.

Посещенията ще се извършат по предварително обявен график, в присъствието на експерти от Община Поморие. Резултатът от обследването ще установи конструктивните проблеми на сградите и изготвяне на индивидуални технически паспорти, като част от задължителните изисквания в програмата за безплатно саниране.

Блок 16 в кв. „Свобода“, също участва в Националната програма за безплатно саниране, но за него все още не е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител за извършване на обследване.

От 2016 г. се промени обхватът на програмата и в нея вече могат да участват и блокове с по-малко от 36 апартамента, както и многофамилни тухлени сгради, при условие, че са проектирани преди 26 април 1999 г.

В тази връзка, от днес започва разяснителна кампания, която ще продължи до 03.02.2016 г. Кметът Иван Алексиев и експерти от администрацията, ще обясняват за направените промени в програмата, ще разясняват стъпките за кандидатстване, мерките, които ще се финансират и ще отговорят на всички въпроси, поставени от представителите на етажната собственост.

 

Снимка: БНР