Парламентът прие на първо четене два законопроекта с предложения за промени в Закона за българските лични документи, внесени от Министерския съвет /МС/. В мотивите на вносителя към първия законопроект се посочва, че с промените се създава правна възможност в личните карти на българските граждани да се съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

Новите текстове предвиждат наличието на електронен носител на информация - чип, имплантиран в личните карти и се регламентира начинът, по който това ще става. Гражданите ще имат възможност да контролират каква информация се записва на електронните носители в личните им карти. Промените не задължават гражданите да сменят личните си карти. Предвижда се вграждането на чипа да стане поетапно при изтичане на настоящите лични карти.

Предвидена е възможност на електронния носител на информация в личната карта да се записват и биометричните данни на лицето в отделен защитен сегмент на носителя, ако в заявлението за издаване гражданинът е заявил желание за това. С новите текстове се урежда и начинът за вграждане на електронен чип в международните паспорти.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител.

Вторият законопроект на МС предвижда въвеждане на административни мерки с цел ограничаване на влизането, транзитното преминаване и напускането на страната от лица, за които има данни, че са съпричастни към терористична дейност, пише БТА.

 

Източник: novini.bg

Снимка: novinite.bg