Национално Сдружение „Младежки Глас” спечели едногодишен проект „МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР –Заедно за младите в гр. Бургас”. МИКЦ ще развива над 20 000 младежи от Област Варна.

Началото на проекта постави първото от поредица събития безплатен форум на тема „Общуването в семейството. Роля – родител”.

Пред препълнената зала с млади хора екипа на проекта поканиха за лектори четирима психолога в сферата на семейното консултиране, тревожните състояния и депресиите: Диляна Колева – психолог-консултант, Даниела Василева – психолог-консултант, Наталия Кърджалийска – психолог-консултант, Красимира Граматикова-психолог – консултант.

Специално за събитието пристигнаха във Варна от националното ръководство зам.председателя на сдружението Красимира Боева и координатора за клона от управителния съвет на националното сдружение Галя Василева.

Младите хора от цялата област ще имат възможността да получат знания по актуални теми безплатно. Центърът работи изцяло в подкрепа на младежите и ще насочи капацитета си към развиването на умения чрез консултации, обучения и информационни услуги.

"С предстоящото реализиране  на този проект през 2017г., с екипа на управление на проекта и специалистите, които ще бъдат включени в изпълнението на дейностите, заедно ще утвърждаваме  МИКЦ – Заедно за младите - Варна като активен информационен – консултантски център за младите хора в град Варна и областта. Проектът е предназначен за млади хора на възраст между 15 и 29 години - ученици и студенти" каза Станислав Мъжгълов, ръководител проект МИКЦ – Заедно за младите Варна.

Проектът се изпълнява по Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно - консултантски центрове (МИКЦ) и се финансира от Министерството на младежта и спорта. Изпълнението на проекта ще осъществяваме в партньорство с Община Варна.

По време на изпълнение на проекта ще се осъществят 10 обучения, 37 консултации индивидуални или групови, както и информационни срещи. Участниците ще работят в екип и ще повишават познанията си в една типично неформална обстановка с игри, казуси, дискусии, лекции, беседи различна обстановка, с използването на мултимедийни презентации. Предвидени са двудневни и еднодневни обучения, обучения на терен – в училища и университети.

Актуална информация за всичко предстоящо следете в официалната интернет страница на сдружението и на центъра, на страниците в социалните мрежи и медийните канали.