Министерският съвет е взел решение да освободи Атанас Атанасов от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване”.

На негово място е назначен Антоан Гечев. Той е бил заместник-директор на Служба „Военна информация“ в периода 2018 г. – 2020 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „ Военно дело“ от ВА „Г. С. Раковски“.

Освен това, правителството реши Станислав Йорданов Станчев да заеме поста на зам.-председател на ДАНС.

С правителствено решение беше освободен от поста Недялко Недялков. В тази връзка, по предложение на председателя на ДАНС, Станислав Станчев ще довърши започнатия мандат до 25 юли 2023 г.

Станчев притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Танкови войски-строеви“ от ВНВУ „Васил Левски“ и по специалността „Финанси“ от УНСС. Работил е в ДАНС. Заемал е длъжности в силите на НАТО в Афганистан.

Източник: Нова телевизия

Снимка: Debati.bg