С пълно мнозинство общинските съветници от Камено гласуваха днес Общината да разполага с бюджет в размер на 8 838 454 лева за 2016 година. Сумата е с 333 750 лева по-голяма от предходната. Кметът Жельо Вардунски уточни, че не се предвижда увеличение на данъците, нито продажба на земеделски земи. „Ние ще насочим усилия в ефективното управление на общинската собственост”, заяви Вардунски по време на сесията.

Очакваните приходи от местни дейности са 4 113 841 лева, а тези от делегирани държавни дейности са 4 724 613 лева. През 2016 година са включени средствата по спечелените вече европейски проекти, които възлизат на 260 000 лева. В бюджета не са изложени очакваните финансови приходи по проекти, по които екипът на Общината работи.

Местният парламент прие с пълно мнозинство новата структура на Община Камено. Тя е част от Програмата на кмета Жельо Вардунски за модерното и европейско развитие на Общината.

Община Камено ще има втори заместник кмет. Първият ще отговаря за разходването на средствата по строителството и европейските програми. Вторият заместник кмет ще бъде ангажиран за приходната част на бюджета, финансите и общинската собственост. Създава се Дирекция „Бюджет, финанси, местни приходи и общинска собственост”.

Секретарят на Общината ще е вече под прякото подчинение на кмета и ще отговаря за Дирекция „Административно, правно, информационно обслужване и човешки ресурси”.

С 16 гласа „За” общинските съветници приеха и Програмата за управление за мандат 2015-2019 година.

„Програмата ми е стегната и реалистична, но и амбициозна. Вече усилено работим по изготвянето на много европейски проекти”, каза от кметът Вардунски.

По време на сесията бе изкоментирано и предложение, свързано с празника на Камено, което ще бъде обект на публична дискусия. Кметът Вардунски предложи празникът на града да бъде на 6 май, за да съвпада с църковния, както е в повечето общини. Досега хората честваха на 6 септември. От Община Камено ще предложат подписка, за да се видят нагласите на жителите.

„Въпреки че бюджетът ние скромен, ако хората са съгласни празникът ни да е на 6 май, ще направим богата културна и спортна програма”, каза Вардунски.

Днес бе гласувана и докладната записка относно Определянето на субсидиите на клубовете в Общината. За да се избегнат злоупотреби, общинските съветници изискаха броя на съответните членове. Субсидията трябва да се разпределя по реалния брой на членовете. Местният парламент и кметът Жельо Вардунски изискаха график на културно-масовите дейности през 2016 година.