Образователнитя министър Меглена Кунева иска бюджет от 30 млн. лв. за наука в университетите за следващата година. Сега сумата е като сегашните 8 млн. лв. С последните поправки в Закона за висшето образование университетите бяха разделени на изследователски и образователни, като само тези, развиващи научна дейност, ще ползват държавната субсидия за наука. С наредбата на образователното министерство се въвеждат критерии, по които да бъде оценявана научната дейност на университетите.

Оценката на научната дейност ще става по 6 показателя - брой научни публикации в научни списания, представени в световни вторични литературни източници; брой научни публикация във влиятелни издания; брой монографии; брой цитати на научни публикации от предходните три години по данни на Web of Science и/или Sсopus; брой статии в сборници от научни конференции; брой български и международни патенти.

Източник: Novini.bg.