В София са забранени свижданията в болниците, психиатричната помощ остава без ограничения

Преустановяват се плановият прием и плановите операции във всички болници и комплексните онкологични центрове в София. Мярката влиза в сила от 8 март за неопределено време - според развитието на епидемичната ситуация.

Това гласи заповед на директора на РЗИ на територията на София. 

Изключение са дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията София-град, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Източник: Offnews.bg

Снимка: Bulgaria ON AIR