Промени в Семейния кодекс предвиждат различни процедури по осиновяване и припознаване на новородени.  Социалният министър Зорница Русинова и правосъдният министър Екатерина Захариева представиха в Министерския съвет измененията.

Най-съществената промяна е улесняването на процедурата по разкриване на тайната на осиновяването, посочи Захариева. В сега действащия закон се предвижда такава възможност, но само когато изключителни обстоятелства налагат това и то с решение на съда. „Практиката показва, че няма определение за „изключителни обстоятелства”. Почти винаги, когато има такива дела, се постановява отказ”, обясни правосъдният министър.

Специален Съвет за разкриване на произход ще започне работа към Министерство на правосъдието. Той ще бъде ръководен от зам.-министъра на правосъдието и в него ще има представители от Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и МРРБ. „Пред този Съвет ще се подават молбите от осиновените и осиновителите. Съветът ще прави проучване на произход, ще има безплатен достъп до Национална база данни „Население” и ще взима решение”, обясни министър Захариева.

 Тя допълни, че отказите за разкриване на произход ще може да бъдат обжалвани по съдебен ред, както предвижда и сега действащата разпоредба. „Биологичните родители трябва да бъдат спокойни, защото пълното разкриване на данните ще става едва след тяхното съгласие. Разкриването ще става на два етапа. Първият, за който не се изисква съгласието на биологичните родители, ще дава информация за дата и място на раждане, за причини на осиновяването – дали е по решение на Агенция за закрила на детето или е по решение на биологичните родители. Едва след съгласие на биологичните родители ще се предоставя пълната информация за биологичния произход”, обясни още министър Захариева.

Според промените социалните ще могат да се намесват по-рано и да спират припознаване на дете когато двойката е без брак. В момента законът предвижда това да се случва след като е настъпило припознаването. Процедурата няма да се задейства при всички случаи, а само когато има налице факти за злоупотреба – заобикаляне на реда за осиновяване или опасност детето да бъде изведено извън страната.

Нормативните изменения ще засегнат и бракоразводните дела. Вече при решенията на съда ще се уточняват режима на посещения на детето при единия родител, къде ще живее за постоянно и ще се урежда правото му да пътува в чужбина.

 

Източник: btvnovinite.bg

Снимка: mamatatkoiaz.bg