Народното събрание ще заседава извънредно днес, предаде репортер на БНР. В дневния ред е предвиден и парламентарен контрол. Очаква се депутатите да гласуват промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, второ гласуване на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия.

Депутатите ще дебатират предложението на комисията по енергетика за приемане на програма за предоставяне на компенсации на небитови крайни клиенти на електроенергия, внесен от Драгомир Стойнев от групата на "БСП за България".

Народните представители от комисията са постигнали съгласие, че компенсацията над 200 лв. за мегаватчас трябва да бъде за всички небитови потребители, които са присъединени към мрежата на ниско, средно или високо напрежение.

От Министерството на енергетиката са алармирали със свое писмо, че ако това предложение бъде прието, може да се блокират всички помощи. Затова трябва да има решение на Европейската комисия.

Новото предложение е помощта да бъде 200 лв. за мегаватчас за всички небитови потребители.

До момента няма ясно изразена политическа воля промяната да бъде приета и затова казусът ще се решава в пленарната зала.

Парламентът ще гласува на второ четене промените в закона за корпоративното подоходно облагане, с който се въвеждат електронни ваучери за храна и отпадане на хартиените ваучери и дигитализация на процесите.

Министерството на финансите не подкрепя законопроекта. Счита, че липсват фундаментални законови разпоредби, на базата на които ще бъде въведена и приложена новата схема за ваучерите за храна.

Източник: БНР