Вече е достъпно приложението, чрез което всеки гражданин може да разбере дали негови лични данни са станали обект на неоторизиран достъп, съобщиха от Националната агенция по приходите.

Справка в приложението може да се направи на https://check.nra.bg/ след въвеждане на ЕГН и номер на мобилен телефон.

Проверката е еднократна. Прави се за един човек и показва единствено дали има неправомерно разкрити лични данни. Резултатът от проверката се получава като SMS на посочен от потребителя номер.