Прeз тaзи ceдмицa cтoпaнкитe пoвтoрнo бoядиcвaли яйцa, кoитo рaздaвaли зa душитe нa пoчинaли близки

На Светлата сряда от Светлата седмица се изпълняват два обичая. Те се правят за дъжд, плодородие, предпазване от градушка, бродници и лоши болести.

През тази седмица стопанките повторно боядисвали яйца, които раздавали за душите на починали близки. Според древно поверие, раздаването на червените яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване.

Момите и ергените пък изпълняват обредната великденска игра Мара Лишанка. В къща, където няма починало дете се събират момите и правят кукла от три чехъла на три моми или млади булки.

Тази кукла представлява нагиздена мома или булка. След това моминската група отива на определено място в селото, като куклата е поверена в ръцете на лазарувала мома с живи родители.

Тук протича обредната игра, съпроводена от хороводни песни и припевки, близки до тези на ладуването. Играта представлява символично крадене на мома или невеста, в случая куклата, от ергените, които участват в играта доста енергично.

Освен с женитбена насоченост, тази игра е натоварена и с друг смисъл - да се предпазят ергените от змеици и самодиви. В края на обичая групата отива при реката, където потапя Мара Лишанка във водата или я пуска да плува по реката.

Източник: Факти.бг