Мюсюлманите в България празнуват Курбан байрам. Това един от най-големите мюсюлмански празници, който се свързва със силата на вярата и се ознаменува с жертвоприношението на животно като израз на благодарност към Всевишния. Символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението.

Наричат Курбан байрам празник на милосърдието и прошката. Основната му цел е да сближи общността на хората, изповядващи исляма. Празникът продължава 4 дни като акцентът е поставен на първия ден, когато мъжете се събират на празнична молитва – байрам намаз и се коли курбанът.

„В същността си Курбан байрам представлява пречистване на вярата, от всички недостатъци и съмнения, обяснява, председател на Висшия мюсюлмански съвет в България. – Курбан означава „сближаване“. От една страна сближаването е с Всевишния, а от друга – социално, т.е. с близки, роднини, съседи.

Курбанът се разделя на три части. Първата се оставя за семейството, с втората част се гощават гостите по време на празника, а третата част се раздава на бедните и нуждаещите се. Освен това, по време на Курбан байрам се правят посещения на по-младите при по-възрастните, с което показват своето уважение.

От своя страна по-възрастните показват състрадателност към младите, което съдейства за сплотяването на обществото. Именно затова ислямската религия набляга на този празник, желаейки обществото да е сплотено, в него да има милост и състрадание.“

Тази година Курбан байрам ще е по-специален, тъй като поради пандемичната обстановка байрам намаз ще се изпълнява не в джамиите, а на открито, което привнася друг момент в живота на мюсюлманите, допълва Ведат Ахмед и призовава за спазване на противоепидемичните изисквания.

Над 577 хиляди са българските граждани, които изповядват ислям, сочат данните от последното преброяване през 2011 година. За всички тях днешният празник е повод да се видят с най-близките си.

Източник: БНР

Снимка: News.bg