Сайтът chitanka.info свали произведенията на редица американски автори в знак на протест. Действията на най-голямата виртуална библиотека в България са в отговор на поредния опит дейността й да бъде спряна. От асоциацията „Българска книга” вече са се обърнали към агент на ФБР, занимаващ се с киберпрестъпленията, за да се прекрати „пиратската дейност” на сайта.

Това не е първият сблъсък между „Българска книга” и виртуалната библиотека. Издателите на книги в книжен вариант смятат, че правата им са нарушени заради излизането на произведенията в електронна форма. В средата на месеца членовете на асоциация „Българска книга” са получили следното писмо. То е от нейният председател Веселин Тодоров.

„АБК непрекъснато полага грижи за опазване на авторските и сродните права на своите членове. В тази връзка на 15.07 имах среща с агент Олсън от ФБР, която до края на годината е позиционирана в София и се занимава с киберпрестъпления. Тя прояви голямо желание да съдейства в нашата битка с пиратските сайтове за книги и конкретно с chitanka.info. Ангажимента е да се направят необходимите стъпки чрез ФБР за отнемане на домейна на Читанка, евентуално ограничаване на достъпа до базата данни и ограничаване на индексирането в

търсачките. За целта е много важно да предоставим информация за нарушени права за книги, които ние притежаваме, а са налични в сайта Читанка.

Критерият е да имате действащ договор за издаване. Особено ценни са книги на американски автори, което ще бъде мотива за ФБР да работи по случая. Всякакви други нарушения също ще бъдат разгледани.”

Родното законодателство така и не е определило ясно и категорично дали електронните библиотеки са пиратски по своята същност, защото книгите, които там се предлагат не се купуват. Сайтовете в този случай не генерират печалби и не извършват търговска дейност. Още повече, че в България така и никой не опита да наложи формата на електронната книга и продажбата на подобни издания.

Има отделни опити, но за сега те са прекалено плахи. В държава, в която децата масово остават неграмотни, а интересът към книгата спада драстично не е редно да се поставят прегради пред четящия човек. Може би от „Българска книга” трябва да вложат усилия и да започнат да предлагат не само книжни издания, но и техните електронни варианти.

Тези издания са поне два пъти по-евтини от класическите книги, които между другото се печатат най-често в Китай, а качеството на превода в повечето случаи е обида за грамотния човек.

 

 

Снимка: wired.com