Николай Денков дава на прокуратурата "Ученически отдих и спорт"

 

 

МОН разкри фиктивни почивки на ученици в туристически бази, за тях от бюджета за източени 8 млн. лв. Това съобщи служебният министър на образованието Николай Денков на специална пресконференция.

През последните 4 месеца поредица от проверки показа наличието на десетки хиляди фиктивни почивки на ученици, за тях няма документи, нито регистрации за тези 8 млн. лв., но те са платени от Министерството на образованието и науката (МОН) за почивки на ученици в базите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД (УОС) за период от две години.

Министърът обясни, че има документна измама за надписване на фиктивни почивки на ученици. Проблемите на дружеството са още от 2005 година.

Ръководството на търговското дружество, чийто принципал е министърът на образованието и науката, не може да докаже почти 293 000 нощувки. Денков обясни, че МОН е субсидирало по 30,46 лв. на ученик на ден, а децата доплащали по-малки суми – 18 лв. за пълен пансион, 12 лв. за полупансион и 6 лв. за нощувка със закуска.

Проверката е по конкретен договор, сключен през декември 2019 с тригодишен срок. Министърът смята, че трябва да се проверят и договорите по-назад във времето. По думите му базите са били затворени и в тях не са се настанявал нито един човек, докато по документи е имало почиващи ученици.

"Искаме да видим документи, фактури за заплащане на парите, такива засега не сме видели. Не сме видели никакви документи, които да показват, че там е имало ученици",  каза Денков.

Дружеството "Ученически отдих и спорт” е регистрирано през януари 2005 година. То има 165 държавни имота, които представляват почивни бази. "Понастоящем в дружеството има 145 почивни бази, показва справка на МОН. По договор от 2 юли 2019 година то е длъжно на осигури отдих на малко над 48 хиляди ученици в поне 30 бази за срок от 3 години. Не е ясно кои са базите, тъй като към договора не е приложен списък”, посочи Денков.

От 2 юли 2019 г. до 30 юни 2021 г. УОС е поискал и получил от МОН плащане за 299 097 нощувки в размер на 9 110 494,62 лв. При одитите обаче не са представени счетоводни документи за приходи от доплащанията на учениците за тези дни. Няма нито хартиени, нито електронни регистри за настаняваните деца.

 В Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), в която по Закона за туризма задължително се регистрират всички туристи, вкл. учениците, за периода от юли 2019 до края на юни 2021 г. фигурират записи за едва 6116 нощувки на деца в бази на УОС. За тях МОН би трябвало да преведе само 186 293,36 лв.

 

След първия одит на МОН през август ръководството на дружеството признава за „погрешно отчетени настанявания“ с 37 009 нощувки, които били записани като осъществени, а всъщност били „прехвърлени заявки от клиенти от минали периоди“. За това твърдение обаче няма никакви документи. Не е ясно кои клиенти и в кои офиси на дружеството са поискали заявките им да бъдат прехвърлени в друг период.

Изненадващи проверки на МОН в 18 почивни бази на УОС през това лято установили хиляди фиктивни нощувки в изцяло неизползваеми бази, за които дружеството е поискало и получило пари от МОН. Такава е например ПБ „Фиш фиш“ – к.к. Албена, която не е работила нито през 2020 г., нито през 2021 г. Според УОС само през юни и юли т.г. там са „почивали“ 535 ученици и са „реализирани“ 5351 нощувки. През последния летен сезон ПБ „Кранево - Русе“ също не е приемала туристи. За юни и юли т.г. в резервационната система на дружеството обаче са записани 4226 нощувки на 522 ученици. Подобен е случаят с ПБ „Балчик СПТУ - Шумен“ – гр. Балчик, за която УОС е декларирало 5628 нощувки на 771 ученици за същите два месеца.

Тези бройки са включени в ежемесечните справки на УОС за броя осъществени нощувки за ученици, които МОН субсидира. В тях обаче няма никакви данни за настаняваните деца като име и дата на раждане. Такава информация е трябвало да бъде представяна на МОН на годишна база. Това не се е случило, тъй като с анекса от юни 2020 г. търговското дружество е било освободено от задължението да представя такива годишни отчети.

Фиктивните резултати на УОС са послужили като аргумент за повишаване на заплатите на ръководството. Според справка за първите три месеца на 2020 г. например изпълнителният директор на дружеството е получавал брутно възнаграждение от 17 минимални заплати (10 370 лв.) месечно. На 16 юли т.г. възнагражденията са увеличени с още 1,5 минимални заплати (975 лв.) „на основание формиран през второ тримесечие на 2021 г. положителен финансов резултат спрямо първо тримесечие на годината“.

След събраните доказателства министърът на образованието и науката ще подаде сигнал до главния прокурор и Агенцията за държавна финансова инспекция с обосновано предположение за злоупотреби в особено големи размери, допуснати в търговското дружество.

Според Денков проблемите на дружеството са още от 2005 година. В момента в него са налични около 500 000 лева.

 

 

 

Източник: https://www.dnes.bg/

Снимка: https://children.camp/bg/obzor/