Екоминистерството е спряло процедурите за нови строежи в Царево след писма на граждани, изпратени по призив на инициативата "Зелени закони" в началото на месеца, съобщава Dnevnik.bg.

Писмото, с което служебният министър Асен Личев разпорежда регионалната инспекция по околна среда да не съгласува нови строежи при липса на Общ устройствен план и без оценка на кумулативния ефект от множеството сгради, е разпространено днес от Марта Георгиева, инициатор на подписка срещу строежи в община Царево и общински съветник в София от "Демократична България".

Участниците в кампанията срещу застрояването в Царево настояваха министърът да отмени писмо от 2014 г. на предшественика си Искра Михайлова (ДПС). В него тя позволява на регионалната инспекции по околна среда и води (РИОСВ - Бургас) да одобрява нови строежи, въпреки че общината няма Общ устройствен план (ОУП), както изисква Законът за устройството на територията. Това важи и за Природен парк "Странджа", за който и досега екоминистерството не е приело задължителния план за управление на защитената територия.

Според експертите на "Зелени закони" именно въз основа на това писмо от 2014 г. насам се разрешава влизането в сила на подробни устройствени планове в община Царево без действащ Общ устройствен план, без да се отчита кумулативният ефект от въздействието на всички строежи, и се допуска застрояване на зона А и Б в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Отмяната на писмото идва, след като в продължение на години ставаха известни факти за незаконно строителство и неспазване за изискванията за канализация и пречистване на отпадни води. Служебният министър и екипът му през последните месеци дадоха заявки за нова политика в защита на Черноморието с отменяне на предходна заповед за намаляване на площта на защитени дюни край плажа "Смокиня", както и с начални стъпки по опазване на плажовете "Паша дере", "Карадере" и "Корал" чрез европейската мрежа "Натура 2000".

Източник: Dnevnik.bg