Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие Клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Ямбол. Проектът е на стойност 31 266 832 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“

Новото депо, което отговаря на всички екологични изисквания, ще обслужва 270 000 жители на общините – Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. В рамките на проекта е  изграден довеждащ път до съоръжението и е извършена рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа. Церемонията ще се състои на 22 януари, петък, от 14 часа в местността „Гол баир“ в землището на с. Хаджидимитрово, област Ямбол.