С Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на Търговското корабоплаване, публикуван за обществено обсъждане, се прави предложение за промяна седалищата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, установи проверка на Maritime.bg.

Със законопроекта се предлага седалището на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – от София да се премести във Варна, както и промяна на седалището на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – от София – в Бургас.

Съществуващото към момента територияално звено във Варна ( за Изпълнителна агенция „Морска администрация“) и клон – териоториално поделение в Бургас ( за Изпълнителна агенция „Морска администрация“)  ще поемат и функциите на централни управления.

Вътрешната структура и разпределение на функциите ще бъдат предмет на съответните промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и в правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Целта на предлаганите изменения е децентрализация на държавните функции във водния транспорт, става ясно от проекта.