Д-р Женя Караилиева- Георгиева е новият управител на МБАЛ- Поморие. Общинският съвет взе това решение с 19 гласа „за”. Процедурата се проведе в три етапа – по документи, с представяне на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и чрез събеседване. Комисията, която проведе конкурса, оцени отлично представената от д-р Караилиева програма за развитието болницата в Поморие.

Д-р Женя Караилиева- Георгиева е работила като специалист в отделението по Ендокринология в МБАЛ-Бургас и като детски ендокринолог в МЦ „Николай Чудотворец”.

През месец май 2016 г., МБАЛ- Поморие сключи допълнително споразумение с Националната здравноосигурителна каса за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и договор за извършване на амбулаторни процедури, с което се гарантира комплексното обслужване на пациентите, като част от стратегията за стабилизиране на болницата.