От бизнеса настояват и за адекватна подкрепа от страна на държавата

Големи нехранителни магазини изпратиха отворено писмо до правителството и Оперативния щаб. Писмото е от собствениците на магазини за техника, мебели, строителни материали и спортни стоки.

В него те настояват за равнопоставеност между всички бизнеси в условията на пандемия. „Противоепидемичните препоръки и мерки са в пъти по-ефективни и адекватно приложими при по-голяма площ на магазините, а затварянето им води до пренасочването на целия клиентски поток от стотици хиляди хора към по-малки обекти, където при по-малка площ нерядко се струпват хора“, се казва в писмото.

Според бранша именно това се наблюдава при много от отворените към момента търговски обекти и локации, където, независимо от площта, не се спазва дистанция и контрол върху броя на допусканите клиенти.

В писмото се казва още: „Предлаганите от нас продукти: материали и инструменти за спешни и неотложни ремонти; В и К части; електрически части; уреди за отопление; мебели; потребителска едра и дребна техника и електроника; комуникационни устройства, също биха могли да се отнесат, наред с хранителните, към стоките от първа или съществена необходимост, до които към момента клиентите имат съвсем ограничен достъп“.

От бранша настояват: „Следва да бъдат отворени всички търговски обекти за нехранителни стоки, без между същите да прави изкуствено разграничение на база нетна търговска площ, или, ако епидемиологичната обстановка налага това, то следва да бъдат затворени всички. Магазините, които продават приоритетно хранителни стоки следва да бъдат задължени да спрат от продажба всички нехранителни стоки, които не са от първа необходимост до момента на отваряне на другите търговски обекти, каквато е практиката в много страни от ЕС“.

В писмото си търговците отбелязват, че плащат данъците си в България, работят изцяло "на светло" и осигуряват служителите си върху пълните им възнаграждения. „Ние осигуряваме хиляди работни места и имаме немалък принос за запазване на икономическата стабилност в страната, поради което считаме, че наложената забрана следва да бъде незабавно преустановена или най-малко съобразена с търсената равнопоставеност на всички сектори“.

От бизнеса настояват и за адекватна подкрепа от страна на държавата. И предлагат да бъдат освободени от плащането на данък сгради и такса смет за периода на затваряне на обектите и освобождаването на компаниите от данък печалба за 2021 година.

В противен случай ще бъдем принудени да предприемем активни действия за масово отразяване на нашата позиция, като не изключваме и възможността за организиране на протести и различни форми на гражданско неподчинение.

Отворено писмо до здравните власти изпратиха и от Българската ритейл асоциация. В него те призовават големите търговски центрове в страната, както и големите нехранителни магазини, да бъдат отворени на 12 април и настояват за справедливо отношение на държавата спрямо всички компании в сектора.

„За последната една година няма доказана връзка между дейността на търговските обекти и нарастването на броя на заразените в страната“, се казва още в писмото.

От ритейл асоциацията отбелязват, че близо пет месеца са затворени и очакват ефективна финансова подкрепа от държавата. „Програмите за подпомагане са насочени към малки и средни предприятия, към които повечето търговски центрове не спадат.

Нямаме никаква яснота докога заетите в бранша над 150 000 души и техните семейства ще бъдат заложници на така създалата се ситуация и дискриминационни спрямо сектора решения“, се казва още в писмото.

Източник: Дарик