„ЛУКОЙЛ“ бе сред спонсорите на десетото поредно издание на ежегодния международен форум Innovation Explorer, който се проведе на 22 февруари 2024 г. в София Техпарк. В приветствената си реч към участниците Председателят на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД г-н Евгени Маняхин подчерта ключовата роля на иновациите в нефтопреработвателната промишленост и значението им за постигане на устойчиво развитие. Разсейвайки погрешните схващания за архаичността на индустрията, ръководителят на рафинерията заяви, че нефтопреработването е динамичен, високотехнологичен сектор, който се развива благодарение на иновациите и авангардните технологии. В "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" създаването и внедряването на иновации са непрекъснат, съзнателен процес, заложен във всеки аспект на дейността - от преработката на суров петрол до доставката на крайни продукти, като фокусът е върху повишаване на производствената и екологична ефективност. Именно иновациите са отговорът за устойчиво посрещане на нарастващото търсене на енергия и намаляване на въздействието върху околната среда.

Корпоративната система за непрекъснати подобрения на „ЛУКОЙЛ“ обхваща всички работници и служители – от операторите до топ мениджърите. Благодарение на професионализма и иновативното мислене на колектива внедрената през 2015 година върхова технология за хидрокрекинг на гудрона H-Oil на технологичния лидер Axens бе усъвършенствана за постигане на рекордна дълбочина на преработката, а челният опит на бургаските нефтохимици се внедрява във всички последващи H-Oil инсталации по света. В момента екипът на рафинерията работи по проекти в областта на декарбонизацията и производство на устойчиви горива.

„Сътрудничеството и партньорството са основни катализатори за постигане на напредък в иновациите“, подчерта г-н Маняхин. „Форуми като Innovation Explorer предоставят ценни възможности за обмен на идеи и стимулиране на творческото мислене“.