Настъпилата криза с COVID-19 удари силно и пивоварите в страната. Поради затворените заведения за обществено хранене (сектора ХоРеКа) браншът отчита 20 % директни загуби за бирения пазар в страната, съобщават от Съюза на пивоварите в България. Към тях се добавя и спад на продажбите през магазинната мрежа. Между 35 и 40 % от заетите в сектора работят директно и индиректно за ХоРеКа бизнеса, който не функционира в момента. Въпреки въздействието на кризата основният приоритет на работодателите в пивоварния бранш е да запазят работната заетост и да минимизират отрицателните ефекти върху икономическите резултати.

Данните за страните от ЕС също показват тревожни тенденции за бирения сектор, където именно през заведенията, ресторантите и кафенетата се консумира 1/3 от обема на произвежданата бира. Стойността на тези продажби представлява 65 % от целия бирен пазар в ЕС и възлиза на 76,1 милиарда евро. В европейските страни от продажбите на бира в ХоРеКа се осигуряват над милион и половина работни места, а добавената стойност от тях се изчислява на 24,2 милиарда евро и 13 милиарда евро постъпления от ДДС.

Добавената стойност на пивоварната индустрия в България се изчислява на 225 млн. евро, а общо приходите към бюджета от производството и продажбите на бира са 168 млн. евро. В производството на пиво и малц са заети 2150 човека, а в свързаните сектори на доставчиците и клиентите около 32 500 души. Според експертите, ако индустрията се върне на кризисните нива от 2014-2015 г., то загубите от спада в добавената стойност на сектора се изчисляват на около 26 %, а в приходите за бюджета минусът ще е близо 15 %.

Снимка: highviewart.com