Жителите на общината вече ще имат достъп до професионална психологическа помощ напълно безплатно, обявиха от общинската администрация в Поморие.

Консултативен център - Поморие предоставя експертна психологическа помощ, включително консултиране, изследване, обучение и подкрепа на нуждаещите се от тях по начин, зачитащ човешкото достойнство, при гарантирана конфиденциалност  и уважение към правото на свободен избор.

В центъра работи квалифициран психолог, който ще провежда консултации. Консултативният център се помещава в сградата на Пансионата на ул. „Солна” №15 и може да бъде посетен от всеки желаещ, след предварително уговорен час.

Ето какви услуги ще се предлагат:

-индивидуално консултиране /превенция на конфликтите при съчетаването на семейния и професионалния живот/;

- групови семинари и обучения /запознаване с психологическите теории и практики на човешко

поведение/;

-супервизия на работещите от помагащи професии при работа със случаи /индивидуална и екипна супервизия -за  изграждане на модели за обективност, подкрепа и посредничество при разрешаване на конфликти/;

-експертна психологична помощ на училищната общност и съдействие за съхраняване на психичното здраве на деца, родители и учители в извънучилищна среда и през свободното им време; консултиране при трудни ситуации

-групи за собствен опит /психоаналатична практика/;

-изготвяне на личностни профили /изследване с психологически тестове/;

-семейно консултиране /помощ за семействата по актуални за тях проблеми/

Провеждането на консултации за събота и неделя става след предварително уговорен час.

Работно време на Консултативния център от 15.00 до 19.00 ч. от понеделник до петък, за работа

Адрес : гр. Поморие, ул.„Солна” № 15,

Тел. 0882 42 00 49