Разликата между средната продължителност на живота на жените и мъжете у нас е точно 7 години в полза на нежния пол, съобщава Дарик като се позовава на данни от Евростат. Българките живеят средно 78,4 години, докато за силния пол статистиката отчита 71,4 години. Анализът е за средната продължителност на живота през 2017-2018 г.

Общо за населението на страната ни за посочения период средната продължителност на живота е била 74,8 години, което ни нарежда сред страните с най-ниска средна продължителност на живот в ЕС заедно с Латвия (75 г.). Средният показател в Европа е бил 81 години.

Различните нива на смъртност при мъжете и жените у нас определят и средната смъртност на населението в страната, като за 10-годишен период (2008-2018 г.) има регистрирано значително увеличение на преживяемостта при мъжете у нас - 1,9 години, както и при жените - 1,8 години.

Регистрирана е също и значително по-висока средна продължителност на живота сред населението у нас в градовете спрямо селата - хората в градовете живеят с около 2,9 г. по-дълго отколкото в селата.