Годишната инфлация в България се забави рязко през януари 2024 г. до 3,8% от 4,7% месец по-рано, сочат данните на Националния статистически институт. Това е най-ниската инфлация в нашата страна от август 2021 г. насам.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2023 г. - януари 2024 г. достигна 8,4% спрямо периода февруари 2022 г. - януари 2023 г.

На месечна база инфлацията през януари скача с 0,5% спрямо декември 2023 г., когато нарасна с 0,3 на сто.

За месец най-голямо е увеличението на цените в потребителската група „жилища, вода, електроенергия, газ и други горива”, както и при хранителните продукти. Намаление е регистрирано при цените на облеклото и обувките (спад с 3,5%) и транспорта (понижение с 1,7%).

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през януари 2024 г. се повишава с 0,2% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се забавя рязко до 4,0% от 5,0% през декември 2023 г.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и присъединяването на България към еврозоната.

Индексът на цените за малката потребителска кошница се повишава през първия месец на 2024 г.  с 1,3% спрямо декември 2023 г. 

Източник: https://nova.bg/