През 2021 година „Интелигентни трафик системи“АД разработи и утвърди на българския и международния пазар Европейската услуга за тол таксуване TollPass EETS. Услугата включва тол отчитане за петнадесет тол области и държави с едно бордово устройство TollPass EUROBOX.

                TollPass EETS осигурява много по-лесно, бързо и удобно заплащане на тол такси с едно бордово устройство TollPass EUROBOX и с договор към един доставчик за България, Унгария, Австрия, Германия, Германски тунели Варнав и Херен, Полша, Белгия, Белгийски тунел Лифкеншук, Франция (таксувани пътища, паркинги и мостове), Италия, в т.ч Bologna Freight Village, Испания, Португалия, Швейцария, Дания и Швеция за мостове Сторбелт и Оресунд. В началото на 2023 се очаква разширяване на TollPass EETS в Чехия и Словакия.

                Вече една година хиляди превозни средства в България ползват услугата на TollPass, като резултатът е повишаване на ефективността на транспортните услуги и гарантиране на навременно изпълнение на доставките, като пътните такси се заплащат онлайн лесно, удобно и бързо както в страната, така и в европейските държави – с едно бордово устройство, един договор и един доставчик. Това оптимизира административните разходи на транспортните компании и прави заплащането на пътни такси в ЕС много по-удобно за бизнеса.

                „Интелигентни трафик системи“ АД разширява обхвата на услугата и в началото на 2023 предстои TollPass EETS  да включи още две държави от ЕС -  Чехия и Словакия.

                Отчитането на тол такси в България и Европа с TollPass предоставя високо качество, базирано на последно поколение бордово устройство TollPass EUROBOX и на индивидуален подход към всеки клиент.

                TollPass EETS е много повече от заплащане на пътни такси, защото всички клиенти получават и пълен пакет от услуги, свързани с тол таксуването – възстановяване на ДДС и акциз върху горивата от европейски държави, максимални отстъпки от тол таксите за Италия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Швеция.

                Tollpass.bg е единна платформа за управление на услугите, свързани с тола в България и Европа. При разработването й са използвани както експертизата на специалистите на ИТС, така и обратната връзка от транспортните компании, като се отговаря на нуждите им. С превозвачите се поддържа непрекъснат контакт, като експерти на „ИТС“ АД отговарят на техните конкретни запитвания и 24/7 работи контактен център. В онлайн профила си получават най-новата и актуализирана информация за промяна на условията за тол таксуване и нови отстъпки.

                Клиентите на TollPass могат да избират най-удобния метод на заплащане според начина им на работа – договор с предплатен баланс или с отложено плащане. Избралите договор с предплатен баланс могат да регистрират банкова карта в платформата, като по този начин предплатеният баланс се допълва автоматично с избрана от клиента сума и така се гарантира, че има винаги наличен баланс и няма опасност да се наложат санкции за неплатен тол  – компенсаторни такси или глоби.

                Повече от заплащане на тол такси – този подход „ИТС“ АД осъществява в платформата Tollpass.bg, в която флийт мениджърите и собствениците на транспортни компании имат достъп до подробни аналитични и счетоводни справки, които могат да се преглеждат онлайн или лесно да се изтеглят в работен файл за по-задълбочен анализ. 

                Освен удобно тол таксуване, мениджърите на автопаркове имат достъп и до TollPas FLEET - най-новата услуга за проследяване на превозните средства в реално време. В зависимост от нуждите на бизнеса, тя може да бъде активирана или спряна по всяко време, без заплащане за допълнително оборудване и инсталацията му, без сключване на обвързващ срочен договор. Превозвачите могат да осъществяват постоянен мониторинг, да получават множество справки, да създават според нуждите си нотификации и аларми, както и да разполагат с динамична калкулация на дължимите тол такси за конкретен маршрут.

Иван Георгиев, търговски директор на „Интелигентни трафик системи“ АД заяви:

„ИТС е фокусирана в това да предоставя съвременна и надеждна тол услуга достъпвана в най-съвременната дигитална среда, разчитайки на най-модерния и сигурен хардуер и на индивидуален подход към всеки превозвач.

Българските транспортни компании работят в силно конкурентна и динамично променяща се икономическа среда. Тук е мястото на TollPass - да им осигури спокойствие при отчитането и заплащането на тол такси в България и в Европа, да ги улеснява във всяка стъпка от сключването на договора, през доставката на бордовото устройство, до чисто финансовия аспект на ползването на тол услугите.

Разбирането на екипа на „ИТС“ АД е, че предизвикателствата трябва да бъдат преодолявани съвместно с превозвачите, като приоритет на компанията е да развива отношенията на партньорство, установени през последните четири години с транспортния бранш.“

„Интелигентни Трафик Системи” АД е национален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси – електронни винетки и тол и е официален партньор на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2018 г.