Държавно горско стопанство - Тича обявява конкурс за рисунка на тема „Децата обичат гората“. Поводът е тазгодишното честване на Седмицата на гората 2023 г.

Конкурсът има за цел да даде възможност на учениците от началните и основните училища да представят през детските очи красотата на българската гора, както и грижите, които полагат за нея и нейните обитатели.

Ето и регламента:

В конкурса могат да участват ученици от I до VIII клас на училищата, които попадат в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Тича, община Котел.

Конкурсът се провежда в четири категории, по възрастови групи, както следва:

- I Група – ученици от 1 до 4 клас

- II Група – ученици от 5 до 8 клас

Критерии:

- Рисунките да отговарят на темата на конкурса;

- Креативност и оригинална идея;

- формат на рисунките – А4;

- всеки участник има право да участва с една творба;

Техника:

В конкурса няма ограничение за използваните материали и техника.

Участниците трябва да предадат рисунките при директора на съответното училище.

Всяка творба трябва да бъде придружена с трите имена на автора, класа и училището.

Крайният срок за изпращане на рисунките е 31 март 2023г.

Компетентно жури ще класира най – добрите творби, а техните автори ще бъдат отличени с предметни награди.

Награждаването ще се състои в „Седмицата на гората“ от 3-ти до 9-ти Април 2023г, като конкретни дата и час ще бъдат уточнени и обявени допълнително.