България експулсира принудително един руснак и двама граждани на Беларус. Заповед за това е издадена от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). На тримата чужденци за наложени още две принудителни административни мерки - "отнемане правото на пребиваване" и "забрана за влизане в Република България" за период от пет години на следните чужди граждани.

Експулсират се руски гражданин с инициали Н. З., както и Е. П. и В. от Беларус. Мерките са наложени заради извършвана от тях дейност, насочена срещу националната сигурност и интересите на страната ни, съобщиха от ДАНС.

Получени са данни за действия на тримата чужденци, свързани с реализацията на различни елементи от хибридната стратегия на Руската Федерация за целенасочено оказване на въздействие върху обществено-политическите процеси в България в полза на руските геополитически интереси.

Наложените мерки са в рамките на правомощията на председателя на ДАНС по чл. 44, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България и в изпълнение на функциите на Агенцията съобразно чл. 4 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Източник: News.bg