Сградата на читалище „Пробуда-1897г.“ вече е достъпна за хора с увреждания, след като там бе монтиран подемник. Той е закупен със средства по проект на Община Средец – „Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в читалище „Пробуда – 1897“. Стойността на проекта е 6 600 лева.

Подемникът се използва от края на миналата година. Обучени са двама служители от читалището как да работят с него.

Пред стълбището на сградата е поставен звънец. Хората с увреждания, желаещи да влязат в сградата, могат да позвънят на него и да им бъде осигурено безпрепятствено преодоляване на външните стълбища и тези водещи до библиотеката.

С реализацията на проекта се предоставя възможност на хората със затруднения в придвижването да посещават читалището по време на различни събития, които се провеждат там.