За първи път от сто години Община Царево разполага с официален документ, с който може да  строи в акваторията на Черно море. В края на октомври правителството реши да се учреди безвъзмездно право на строеж върху два имота, част от морското дъно, в полза на южната морска община. Това позволява да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващото рибарско пристанище „Мичурин”.

„За тези сто години са правени няколко ремонта, но форматът на това пристанище не е бил променян. През годините имаше много интересни и дори екстравагантни предложения, но те бяха просто лист хартия. Сега, след като минахме през всички министерства и институции,  получихме всички положителни оценки, вече стартираме последния етап, а именно издаването на разрешение за строеж.

Това е огромен успех за Община Царево! Много скоро се надявам да ви поканя на разходка по новата вълноломна стена, която ще има пристанище Царево. Повярвайте, тя ще изглежда прекрасно!”, каза със задоволство Георги Лапчев.

Царевският кмет допълни, че чрез разширението на порта ще се увеличи обемът на рибарското пристанище. „А това означава, че най-големият риболовен флот в държавата най-накрая ще има място къде да пристане”, завърши Лапчев.