Общинските съветници на Царево дадоха своето одобрение за подписване на договора по спечелен проект „Подай ръка- подари бъдеще“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Реализацията му ще даде възможност да бъде обновена техническата база на ОДЗ „Ален мак“ - Царево и ОДЗ „Делфинче“ - Ахтопол, както и да бъдат финансирани обучителни дейности. Финансирането на проекта е в размер на 350 000лв., като парите ще бъдат разпределени за ново обзавеждане на сградите, провеждане на развлекателни програми и създаване на клубове по интереси, които да стимулират децата да спортуват и да възприемат нови знания с алтернативни педагогически методи и техники.

На сесията съветниците гласуваха Общината да кандидатства с шест проекта по Програмата за развитие на селските райони. През новия програмен период 2014- 2020, Община Царево ще кандидатства с два проекта за рехабилитация на общински път село  Фазаново и общински път село Бродилово.

Два са и проектите за енергийна ефективност за сградите на СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ - Царево и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“- Ахтопол. Съветниците дадоха своето съгласие и за проекта „Реконструкция на водопроводната мрежа село Велика и село Варвара“,  също и за проект „Реконструкция и благоустройство на морската градина в Царево“.

Общинските съветниците избраха Женя Гандиева временно изпълняващ длъжността кмет на Лозенец, поради излизането на  Мария Василева в отпуск по майчинство.

На заседанието бяха взети и решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 г.

 

Снимка: www.burgas.utre.bg