Министерството на образованието предвижда допълнителни възнаграждения за педагозите, които ще са извън предвиденото увеличение на заплатите. Това стана ясно по време на блицконтрол в ресорната парламентарна комисия. Бургаският депутат от ГЕРБ Ася Пеева е поставила въпроса за готовността на МОН да осигури нови допълнителни възнаграждения за педагогическите специалисти. От отговора на министър Красимир Вълчев става ясно, че това вече е заложено и освен увеличение на заплатите, учителите ще получат и нови допълнителни средства за:

- работа от дома по 30 лв. месечно

- за работа с ученици, които са отсъствали повече от 10 дни от училище

- за консултация на ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини

- допълнителна работа с ученици, които не присъстват в училище

- за учители с трайна нетрудоспособност 50 и над 50% намаляване

- с 8 часа годишно намаляване на минималните норми преподавателска работа

- ДТВ за непедагогическия персонал

„В условията на извънредна епидемична обстановка учителите осигуряват образователния процес при форсмажорни обстоятелства и значително увеличено натоварване, поради което своевременното увеличение на трудовите им възнаграждения е важно за мотивирането им при изпълнението на служебните ангажименти и предпазване от бърнаут“, коментира бургаският депутат Ася Пеева.