Българската народна банка пуска в обращение нова банкнота, съобщиха от БНБ. Тя е с номинална стойност 5 лева и емисия 2020 г. Банкнотата ще бъде в обращение от 4 септември тази година като законно платежно средство.

Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи. Петолевката ще има допълнителен знак за незрящи граждани; холограмна лента с оптични ефекти; осигурителна нишка – вградена в хартията; воден знак с висока резолюция.

Банкнотите с номинална стойност 5 лева, емисии 1999 г. и 2009 г., продължават да бъдат в обращение заедно с тази от 2020 г.