Българската народна банка приключи одобрението на дизайна на българските евромонети, съобщиха от там. Дизайнът възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските разменни монети (Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, Св. Иван Рилски на монета от 1 евро и Паисий Хилендарски на монета от 2 евро).

От всеки номинал ще бъдат изработени до 1 млн. броя, за да се тества качеството им и да бъдат сертифицирани от монетния ни двор. Едва след това ще започне производството на необходимите количества евромонети. Те ще влязат в обръщение след като Съвета на ЕС приема страната ни в еврозоната.

 

Източник: БНБ