Агенция "Пътна инфраструктура" ще събира такси и за преминаването през мостове, тунели и планински проходи, съобщи Offnews.bg. Това е заложено в проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, публикуван за обществено обсъждане.

Таксите ще бъдат приети с решение на кабинета, а АПИ ще сигнализира пътищата и съоръженията, за които ще се събират такси. В проекта е посочено, че водачите на регистрираните в България превозни средства ще трябва да плащат таксите в левове, а тези на регистрираните в чужбина автомобили ще могат да плащат и в евро. 

Такси няма да плащат автомобилите на МВР, НСО, ДАНС, Спешната помощ и на въоръжените сили.

Предвижда се да се плаща такса за специално ползване за изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и площадки за оказване на пътна помощ, за рекламни съоръжения и за нови или за ремонт на подземни и надземни съоръжения в обхвата на пътя, с изключение на необходимите за обслужването му.

Когато специалното ползване обхваща различни републикански пътища, един от които е предоставен на концесия, таксите ще се определят в две части и ще се заплащат по сметка на АПИ и на концесионера.

Контролът на превозните средства, който се осъществява от МВР, ще може да се извършва и със съдействието на АПИ, се посочва още в проектонаредбата.

 

Снимка: БНР