Правителството определи Офелия Кънева за председател на Държавната агенция за закрила на детето. С решението от поста е освободена Ева Жечева, съобщи правителствената пресслужба.

Офелия Кънева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. В периода 2009-2011 г. е заемала длъжността директор на дирекция „Закрила на детето" в Агенцията за социално подпомагане.

На този пост е осъществявала методическо ръководство на дейността за закрила на детето, участвала е в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето, разработвала е указания и методически материали по прилагането на нормативните актове, методически е ръководила предоставянето на социални услуги за деца.

Миналата седмица, след като Зорница Русинова бе одобрена за министър на труда и социалната политика, тя смени шефа на Агенцията по заетостта.

 

Източник: dariknews.bg

Снимка: novinar.bg