Над 46 000 зрелостници се явяват днес на матура по профилиращ предмет или по професия. Изпитът по всички предмети ще бъде по вариант номер 1, изтеглен тази сутрин. 

Близо 25 000 гимназисти се очаква да положат втора задължителна матура по профилиращ предмет, а около 21 000 - държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Най-много зрелостници – близо 13 000, са избрали да проверят знанията си по английски език. Значителен интерес има към география и икономика, както и биология и здравно образование. Тази година 1383 ученици са избрали математиката. По над 1000 души има на изпитите по философия и по предприемачество.

С изпитите са ангажирани над 7760 квестори. Близо половината от пожелалите да се явят на изпит по професия ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема по теория на професията или ще решават тест по теория на професията.

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.