Уважаеми членове на Бургаската търговско промишлена палата,

– Център за фирмено обслужване към БТПП, организира онлайн обучителен семинар на тема: Възможности за еврофинансиране на МСП.  Основен фокус ще бъдат две процедури за безвъзмездна финансова помощ, насочени към Разработване на иновации в предприятията (приемът на проекти започва през този месец) и Внедряване на иновации в предприятия (приемът е отворен в момента до 31.01.2024). Ще се разгледа по-подробно и процедура, която се управлява от Министерство на труда и социалната политика - Адаптирана работна среда. Същата е насочена към подобряване на условията на труд на служителите и приема проекти в момента до 05.01.2024 г.

 

Специално внимание ще се обърне и на програма LIFE, която има ежегоден прием на проекти, директно към Европейската комисия. Това е възможност за подкрепа на инвестиции за намаляване на отпадъците и вредните емисии от промишлеността, от която българският бизнес до момента почти не се е възползвал.

 

Дата 28.11.2023г. от 14.00ч.

 

Програма:

13:50ч. – 14:00ч. Регистрация

14:00ч. – 16:00ч. Работна сесия

16:00ч. -  16:30ч. Въпроси и отговори

 

Съдържание:

 

Безвъзмездна помощ за иновации – нови стоки, услуги или производствени процеси

Как да определим дали фирмата може да кандидатства за финансиране?

Какви иновации могат да бъдат подпомогнати с безвъзмездна финансова помощ?

Как според етапа на развитие на иновацията да бъде избрана финансираща процедура?

Какъв размер безвъзмездна финансова помощ може да бъде получена?

Кой проект ще има най-висок шанс за финансиране?

Какво е важно да знам преди да реша да кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ (времеви хоризонт за получаване на финансирането; реализация на проекта; ангажименти след реализация на проекта)?

Не съм иноватор, но имам нужда от безвъзмездна финансова помощ – какви възможности да очаквам 2023-2024 г.?

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите.

Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в малките и средни предприятия.

Как да подобря работната среда в моето предприятие изцяло с еврофинансиране? (Процедура за безвъзмездна финансова помощ „Адаптирана работна среда“)

Програма LIFE – възможност за еврофинансиране за компаниите, генериращи по-големи количества емисии и отпадъци.

Лектор: Цвета Миленова, мениджър „Публично финансиране“ в PwC България, с квалификации: сертифициран проектен мениджър по методологията PRINCE2®; сертифициран SCRUM Master; магистърска степен по „Управление на международни проекти“.

За да получите линк за регистрация, можете да се свържете с нас на тел.: +35956812007

Или на e-mail : bstpp@abv.bg

 

Бизнес Юг е съвместен проект на Бургаската търговско-промишлена палата и информационен сайт Gramofona.com