През януари 2022 г. след поредица от провалени търгове на пазара ще бъде пуснат за продан бургаския търговски център "The Strand", собственост на обявеното в несъстоятелност "Странд Бургас" АД. Търговският и развлекателен център, върху който имаше учредена ипотека в полза на КТБ, е изграден върху 29 декара с разгърнатата площ от 60 000 кв. метра, а стойността на кв. метър при изграждането му беше около 590 евро. Наддаването ще започне от 17.724 млн. лева. Банката не е единственият кредитор на дружеството. Според одобреният от съда през 2018 г. списък на кредиторите, дружеството има доста сериозни задължения и към Националната агенция по приходите (НАП), записани в два раздела: публични вземания за данъци и такси в размер на 2.333 млн. лв. и публични вземания за държавни такси на стойност 2.131 млн. лева. Към тях трябва да прибавим още две фирми кредиторки: британската „Ви еф ти лимитед“, която претендира за 1.280 млн. лв., и „ВИП секюрити“ ЕООД с 60 139.43 лева. През пролетта на 2021 г. стана ясно , че синдиците на КТБ са успели да изтъргуват дълговете на „Странд Бургас“ АД чрез цесионен договор със силистренското "Камбана инвест" EАД и то вече е най-големият кредитор на обявеното в несъстоятелност дружество.

 

 

Източник: Банкеръ

Бизнес Юг е новият съвместен проект на Бургаската търговско-промишлена палата и информационен сайт Gramofona.com.