За поредна година Институтът за пазарна икономика представя в България Международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2023 г. са включени 125 държави, обхващащи над 90% от населението на света и от световния БВП. Индексът се издава за 17-та поредна година и вече се е утвърдил като подходящ инструмент за проследяване на ефективността на защитата на правото на собственост и връзката ѝ с просперитета на обществата в световен, регионален и вътрешнодържавен план.

Резултатите са формирани въз основа на представянето на държавите по 11 индикатора в три различни области: 1) правна и политическа среда; 2) право на физическа собственост и 3) право на интелектуална собственост.

Средният резултат в света e 5,2 т. от максималните 10 точки и леко се повишава спрямо миналата година, когато имаше сериозен спад (основно поради ограниченията, свързани с пандемията). На първо място в класацията е Финландия (9,1 т.), следвана от Сингапур (8,0 т.) и Нидерландия (7,9 т.). Топ 10 се допълва от Дания, Нова Зеландия, Норвегия, Швеция, Люксембург, Германия и Австралия.  

На дъното на класацията са Венецуела, Йемен и Хаити – всички с по под 3 точки.

Къде е България

България получава 5,1 т. (от 10 т.) и се нарежда на 59-то място (от 125 държави), след Гърция и преди Панама. България е и на дъното на класацията сред страните от ЕС.

Спрямо миналогодишното издание резултатът на страната се увеличава с 0,166 т., с което се издига с пет места в класацията. Липсата на осезаем напредък предвид ниската стартова позиция, особено за европейска държава, представя изключително незадоволителното ниво на защитата на правото на собственост в страната.

Най-ниски продължават да са резултатите в областта на правната и политическа среда (5,0 т.), доказвайки за пореден път, че в България липсват независимост на съдебната власт и контрол над корупцията (традиционно едни от най-слабите индикатори – със съответно 4,4 т. и 4,5 т.), върховенство на правото (4,9 т.) и политическа стабилност (6,0 т.). В тази категория България се нарежда между Саудитска Арабия и Черна гора и е на дъното сред страните в ЕС.

 

В областта на правото на физическа собственост (4,9 т.) най-висока е оценката за достъп до заеми (5,2 т.), а при индикаторите за регистрация на собственост (4,3 т.) и защита на правото на физическа собственост (4,8 т.) не се вижда развитие. В тази категория България се нарежда между Бурунди и Кения.
Индикаторите за защита на правото на интелектуална собственост (5,7 т.) показват, че липсата на защита на правото на интелектуална собственост и широкоразпространеното пиратство на авторски права продължават да са сред големите проблеми в страната. В тази категория България се нарежда между Оман и Тайван.

Право на собственост и благосъстояние
Докладът оценява и как защитата на правото на собственост влияе върху благосъстоянието. При съпоставката на резултатите от индекса и икономическото представяне  на различните държави се забелязват сериозни разлики. Държавите са разделени на пет групи (квинтили) според резултата си. Първенците в класацията (първите 20% от включените държави) се радват на 19 пъти по-висок среден доход на човек от населението в сравнение със страните на дъното (последните 20% от включените държави).

Анализът показва и че по-добрата защита на правото на собственост води до повече инвестиции, по-ниско неравенство в доходите, по-малко бедност и по-висока конкурентоспособност.

Индексът „Право на собственост” още веднъж показва притеснителните проблеми в правната среда в България, както и липсата на значително подобрение. Това води до повече корупция и по-малко инвестиции, а резултатът в дългосрочен план са по-ниски доходи и стандарт на живот и по-високо неравенство.

***
Всички материали (изследвания, данни, сравнения, методология) за Международния индекс „Право на собственост“ 2023 може да намерите тук