През месец октомври група учители от СУ„ Йордан Йовков“-Бургас посетиха училище „Елиза Оржескова“ в град Замошч в Полша по проект, спечелен през 2019 година по дейност КД 1 на   програма “Еразъм +“ на Европейския съюз. Автор на проекта е Калина Пенева – главен  учител в начален етап, а координатор Александрина Недялкова – старши учител по английски език, съобщиха от пресцентъра на бургаското училище.

Програмата дава възможност на учителите да пътуват в различни държави от Европейския съюз, с цел обмяна на опит в училище или обучение в различни учебни заведения. Проектът със заглавие”По-високо качество на образованието чрез обмяна на опит” e за две години.

През този период  групи учители от училището ще осъществят две мобилности в училища в Полша и в Испания. Работният език на проекта е английски език, което ще допринесе за повишаване нивото на владеене на езика от участниците в мобилностите. Целите на проекта са: да се внедряват иновативни методи на преподаване, да се поддържат връзки с училища в чужбина за обсъждане и внедряване на новости.

Първата мобилност в Полша бе осъществена няколко месеца след като учителите от полското училище посетиха СУ “Йордан Йовков“, за да наблюдават иновативни уроци по различни предмети.

Град Замошч, който се намира в Югоизточна Полша, е включен в „Списъка на световното културно наследство“ от ЮНЕСКО. Полските колеги показаха Стария град с крепостната стена, историческия музей „Ян Замошски“, Солния пазар, Синагогата, Катедралата и Общината с часовниковата кула. Една от местните учителките, която е и екскурзовод, разказа за богатата история на града и сградите в него.

Друг стар и интересен град, който беше част от проектната програма е Люблин. Върхът на Люблин е замъкът и уникално красивият параклис „Света Троица“, със стенописи -дело на български и руски зографи.

Учителите от СУ „Йордан Йовков“ се запознаха с образователната система в Полша, наблюдаваха иновативни уроци по различни предмети и участваха в дискусии с полските си колеги. Особено интересен беше урокът по информатика и роботика. Полските учениците сглобяват “Лего – робот“, който се свързва с компютър и интернет платформа и се движи, като изпълнява програмираните команди. Комплектите за изработване на роботите и таблетите към тях са закупени със средства от спечелен проект по програма “ Еразъм +”.

Българските учeници от Средно училище „Йордан Йовков” бяха подготвили видео на български, полски и английски езици, с което да поздравят своите полски приятели. Полските деца също записаха подобно видео.

Учителите  бяха официално поканени от ръководството на училището и присъстваха на тържество по случай Деня на независимостта на Полша, който се отбелязва в училищата в цялата страна ден преди празника. Всяко дете изработва специална значка, която носи по време на празника. Такава значка получиха и българските учители.

Като резултат от мобилността в Средно училище „Йордан Йовков” ще бъдат внедрени нови методи на обучение по различни предмети. Участниците в мобилността разработиха  презентации и видео-албум, запознаха колегите си с опита на училището–партньор по „Еразъм+”. Ще бъде направена  постоянна изложба със снимки от мобилностите и с логото на проекта.

С удовлетворение от ползотворната работа в Полша и в очакване да въведат новости в образователната среда в училището, участниците в мобилността вече планират нови проекти по „Еразъм+”.