Спортно училище „Юрий Гагарин“ гр.Бургас – учебно заведение с 45 годишна история, специализирано и доказало във времето възможностите си да създава силни, добре образовани млади хора, които намират своята реализация не само в елитния спорт, но и във всички останали социални сфери на живота.

Началото е поставено през 1973 година и от тогава до днес от училището са излезли много известни спортни личности с огромен принос в развитието на спорта в града ни и страната. Голяма част от учениците ни сега са с престижни професии и положителен авторитет в обществото.

                                             

Училището разполага с учебна база, общежитие и стол за хранене, където срещу минимално заплащане се предлага храна с подходящо качество за активно трениращи спортисти.

Спортната  подготовка е поверена на компетентни треньори, повечето от които са бивши възпитаници на Спортното училище. Всички те са преминали през високото  спортно  майсторство и предават своя опит на възпитаниците си.

           

Учебната програма е изготвена по начин, даващ възможност за двуразови тренировки, без които достигането на високи спортни резултати не е постижимо. Преподавателите по  общообразователните предмети са с дългогодишен педагогически стаж и квалификация. Това гарантира нивото на учебната подготовка и интелектуалното развитие на учениците ни. В края на  обучението нашите ученици имат всички възможности да кандидатстват във ВУЗ. При желание от тяхна страна, след полагане на теоретичен и практически зрелостен изпит  получават международно признат сертификат за професия „помощник-треньор“ по съответен вид спорт. 

                  

През целия период на обучение нашите ученици са ангажирани целодневно в учебно – възпитателния и спортно-тренировъчния процес. Това създава у тях изключително полезни морално-волеви качества, закалява характерите им и ги подготвя за преодоляване на трудните моменти в живота след приключване на  образованието.

             

Уважаеми родители и деца, СУ“Юрий Гагарин“ Ви предоставя алтернативна възможност за образование и физическо развитие в днешния свят, тотално завладян от съвременните компютърни и информационни технологии!

Спортът е бил и винаги ще бъде най-позитивната реклама за България. Вие може да бъдете част от нея!

    

Направете своя правилен избор и кандидатствайте при нас!