Фондация „Кроношпан“ удължи до 7 октомври срока за кандидатстване в своя конкурс, който ще определи притежателя на стипендията за четиригодишно обучение в Babson College, САЩ.

Желаещите да завършат висшето си образование в учебното заведение, заемащо първо място в класацията на образователните институции за предприемачи в САЩ, могат да се регистрират до 7 октомври на: scholarship.kronospanfoundation.org и да подадат онлайн своите заявления

За по-подробна информация относно програмата можете да посетите уеб сайта: www.kronospanfoundation.org или се свържете с представител на Кроношпан по всяко време на имейл: scholarship@kronospanfoundation.org.

Пред желаещите организаторите поставят няколко изисквания. Да завършват средното си образование през 2019 год, да имат високи академични постижения и да са сред първенците на своя випуск.                    

Като предимство в конкурса се приема активното участие на всеки кандидат в различни каузи и инициативи на училищната общност, към която той принадлежи.                                                                                         

Стипендията покрива напълно разходите за обучение на победителя в конкурса. В нея влизат таксите, настаняването, учебниците, здравната застраховка и транспортните разходи до САЩ и обратно.

Фондацията финансира и изпитите на ниво Тойфел и САТ за всички финалисти в конкурса.                            

Победителят ще получи възможност за участие в летни и зимни стажантски програми в „Кроношпан”, които се провеждат след първата година в Babson College, за да подготвят стипендианта за постоянно работно място в рамките на компанията след приключването на обучението.