Всеки шофьор трябва да се съобразява с определени законови изисквания, свързани с управлението на автомобил, грижата за него, застраховането му, както и за паркирането на обществени места.

Увеличаването на броя на автомобилите води до пропорционално намаляване на местата за паркиране, като изоставените автомобили имат своя принос за това.

Логично е да се търсят решения на проблема с изоставените автомобили, тъй като е важно да направим живота в големите градове по-приятен и по-малко стресиращ, а знаете колко неприятно е вечното обикаляне в търсене на свободно паркомясто.

Един изоставен автомобил не може и не трябва вечно да заема такова място. Когато автомобилът е със стари номера или изтекъл годишен технически преглед, следва определена процедура, която завършва с репатриране. Собственикът обаче не печели нищо от това.

Прочетете докрай, за да разберете как може да се вземат пари при предаване на изоставен автомобил за скрап.

Старото и новото законодателство – какво се промени

На 08.01.2021 г. в сила влезе ново правило за определяне на излезлите от употреба моторни превозни средства (МПС). Според тези промени, ако автомобил е паркиран на общински или държавен терен, но е с изтекла валидност на последния годишен технически преглед (ГТП) повече от три месеца, собственикът му ще трябва да го върне за скрап по най-бързия начин. В противен случай съответната община започва следната процедура:

 1. Специалисти еколози установяват изоставени автомобили, които обикновено са със стари номера или не са минали преглед повече от 2 години.
 2. Прави се справка за собственост на автомобила в КАТ.
 3. Изпращат се писма на собствениците на превозните средства. Те трябва да декларират дали автомобилът ще влезе в движение или ще го преместят и съхраняват в частен имот, а третата възможност е предаване на колата за скрап.
 4. Ако никой не се яви за автомобила след изпращане на поканите, на автомобила се поставя стикер-предписание и след 14 дни Общината има право да репатрира автомобила.
 5. След репатриране автомобилите отиват на наказателен паркинг, където собствениците им имат три месеца да ги приберат срещу заплащане на съответните такси. Срокът за това е 3 месеца.
 6. Ако собственикът на превозното средство не се яви до три месеца след репатрирането, автомобилът се предава за разкомплектоване, т.е. дава се за скрап.

В старото законодателство този срок беше цели 2 години, но с влизането на новите промени в сила броят на излезлите от употреба коли се увеличава значително.

Ако и вие притежавате автомобил, който не експлоатирате, то трябва да се погрижите за него.

Както споменахме, наредбата предвижда поставянето на предупредителни стикери на предното стъкло на изоставени коли. В тях се предписва на собственика доброволно да премести автомобила си.

Ако не го направи, собственикът губи, тъй като нито експлоатира автомобила, нито го продава, нито го дава за скрап, от което също може да спечели много добри пари.

По данни на няколко големи общини в страната, изоставените коли са най-вече в зелени площи, в междублокови пространства или заемат паркоместа на улицата, които не достигат в цялата столица.

Подобно е положението и в морската столица Варна, особено през летния сезон, когато градът се наводни с туристи и свободните паркоместа стават още по-малко.

Предвид бежанската криза в момента този проблем е още по-актуален. За да се справи с този и други инфраструктурни проблеми, морската администрация на града предложи въвеждане на нови правила за синя зона в града, която ще работи и през уикенда, а работното време ще бъде удължено до 20 часа.

Продължават и акциите по откриване и принудително преместване на изоставени автомобили.

Какво е положението с изоставените автомобили в София

През 2020 г. Столичният инспекторат е получил данни от районните кметове за 2838 автомобила, излезли от употреба, но не уточниха колко вече са преместени принудително за скрап.

Отново за 2020 г. над 400 пък са автомобилите, които са вдигнати с паяк от улиците на Варна и откарани на наказателен паркинг, като след това част от тях са потърсени от собственици, а друга част – предадени за скрап.

Промяната на правилата е в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и с нея срокът се свива от две години на три месеца от датата, посочена за следващ годишен технически преглед (ГТП), който не е извършен.

В промените се посочва, че "излязло от употреба моторно превозно средство" се третира като отпадък по смисъла на параграф I, т.17 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Цитираме и няколко текста от Раздел II. Административни нарушения и наказания на ЗУО:

Чл. 133. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което:

3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

В Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА е дефинирано и кое моторно превозно средство подлежи на принудително преместване:

„По смисъла на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства "излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.“

Установяването на тези автомобили става след сигнали на граждани и при огледи от районните администрации и Столичния инспекторат. По тази причина е важно на стъклото на колата да е залепен стикера за преминат ГТП, ако още е валиден.

Гражданите могат да подават сигнали за такива автомобили в общината по местоживеене.

По-добре е собствениците сами да намерят начин да махнат колата, като вариантите са няколко.

Могат да я продадат, тъй като цените на автомобили втора ръка са по-високи и също могат да вземат добри пари. Друг по-рентабилен и лесен вариант е да предадат колата за скрап, като така ще получат пари веднага.

Ние от Екометал Инженеринг изкупуваме коли за скрап в цялата страна, като идваме на място при вас и безплатно извозваме автомобила. Разбира се, следим постоянно цените и условията на международните пазари, за да ви предложим най-добра цена за вашия автомобил. Може да прочетете и статията КАК ДА ВЗЕМЕТЕ НАЙ-МНОГО ОТ КОЛА ЗА СКРАП?, ако имате неизползваем автомобил, който сте готови да предадете за скрап и поне да спечелите пари от това, вместо да го „подарите“ на общината и тя да вземе пари за това.

Няколко причини да дадете колата си за скрап

Може би най-важната причина да дадете колата си за скрап е, че ще получите сума пари веднага след оценката на автомобила. Ако е изтекъл годишният технически преглед и са минали трите месеца, в които е можело да премахнете автомобила си, то съдбата му ще бъде решена от общината.

Защо да става така, като може да изкарате пари от всичко, което има в нея? В момента цените на колите растат, както и на черните и цветните метали, използвани за направата ѝ. Ако имате автомобил, който е негоден за движение, не го зарязвайте по пътищата, а ни се обадете да го вземем – плащаме веднага на най-добри цени!

Увеличаването на местата за паркиране и освобождаване на площи за други по-полезни цели е една от ползите за всички, когато предадете неизползваемия си автомобил за скрап, вместо да го оставите да ръждясва.

Как може да подадете сигнал за изоставен автомобил

За град София: онлайн в сайта на КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, на посочения телефонен номер 070017310 и 02 9377 303 (денонощно)

За град Варна: сигнали за излезли от употреба МПС могат да се подават на signali@varna.bg; op_parkingi@abv.bg или на телефон 052/820-921.

За град Пловдив: по районни кметства според официалния сайт на Община Пловдив:

 • Район Тракия - 032/682323
 • Район Източен - 032/601060
 • Район Западен - 032/604818
 • Район Северен - 032/959004
 • Район Южен - 032/276110
 • Район Централен - 032/658237