За пета поредна година бургаското СУ „Иван Вазов“ ще обучава рехабилитатори. За учебната 2022/2023 година от иновативното училище предалагат прием в една и половина паралелки от специалността „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“- с II степен на професионална квалификация.

Медицинската подготовка на учениците ще се води от преподаватели от Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж към университет „Проф. Д-р Асен Златаров“-Бургас, с който СУ „Иван Вазов“ има споразумение за сътрудничество.

Общообразователната и професионална подготовка по специалността е добра основа за обучение по медицински специалности на по-високо ниво и залог за професионална реализация в сферата на здравеопазването и туризма.

ВАЖНО! Придобитите знания и умения ще мотивират учениците да живеят природосъобразно, да ценят и опазват здравето си, да помагат на изпаднали в беда и да спасяват човешки живот. „Нашата мисия е благородна!“, допълват от екипа на иновативното училище!

Начин на балообразуване:

  • Тест по Български език и литература /НВО / х 2;
  • Тест по Математика /НВО/ х 2;
  • Оценката по Биология и здравно образование от Свидетелството за основно образование х 1;
  • Оценката по Чужд език от Свидетелството за основно образование х 1;

В специализирания кабинет по „Рехабилитация и терапия“ децата изучават Анатомия и физиология, Лечебен масаж, Здравословни и безопасни условия на труд, Долекарска помощ, Професионална култура и общуване, Видове заболявания, Термални процедури и специализирана техника, Физикална терапия, Фармакология, Ергономия и хигиена на работното място, Ортопедия и травматология, Латински език с медицинска терминология.

Специалността е с разширено изучаване на Английски език и втори чужд – Немски език. За учебната 2022/2023 година СУ „Иван Вазов“ предлага прием на 39 ученика в 1, 5 паралелки по специлността.